fbpx

TANNUNDERSØKELSE

En sjekk hos tannlege/tannpleier er en god investering i egen, fremtidig tannhelse. De aller fleste pasienter tar turen en gang i året, mens andre bør komme oftere eller kan komme sjeldnere. Våre behandlere vil alltid vurdere hver pasient individuelt og tilpasse innkallingsintervall etter en helhetsvurdering. 

Ved å få sjekket tannstatus jevnlig, vil man ofte kunne oppdage hull og andre skader på et tidlig stadium og dermed skåne tennene for dyrere og mer omfattende behandling i fremtiden.

Ved undersøkelse hos oss vil det tas røntgenbilder etter behov, gjøres en grundig sjekk av tenner og munnhule og enkel rensing av tannsten og belegg. Deretter vil informasjon og eventuelt behandlingsbehov presenteres for pasienten. Dersom det er omfattende behandlingsbehov vil det alltid utarbeides en behandlingsplan og kostnadsoverslag før behandling settes i gang.